احکام
گزارش تصویری هشتمین مجمع عمومی انجمن جانبازان نخاعی
مجمع عمومی انجمن جانبازان نخاعی در حالی هشتمین اجتماعش و انتخابات را برگزار کرد که با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگانی از ایثارگرانِ نهادها و ارگان های مرتبط و نماینده وزارت کشور در تالار کوثر مجتمع خدماتی، رفاهی و آموزشی فدک حضور داشتند.
جانبازان و احکام شرعی
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳