فرهنگی
تا پایان بهمن ماه صورت گرفت:
تا پایان بهمن ماه صورت گرفت:
تمدید مهلت ارسال پاسخنامه مسابقه کتاب خوانی "جانبازان نخاعی"
انجمن جانبازان نخاعی،به مناسبت ایام الله دهه فجر، اولین مسابقه کتابخانی بین جانبازان نخاعی و خانواده های آنها رابرگزار می کند.
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳