انجمن جانبازان نخاعی درباره روند درمان و بستری جانبازان در مراکز درمانی اطلاعیه ای صادر کرد.

انجمن جانبازان نخاعی درباره روند درمان و بستری جانبازان نخاعی در مراکز درمانی اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن جانبازان، در این اطلاعیه که توسط کمیته بهداشت و درمان انجمن صادرگردیده عنوان شده است: برادران جانباز نخاعی جهت سهولت و دسترسی بهتر به مراکز درمانی، هرگونه ویزیت در کلینیک های بیمارستانی و درصورت نیاز به خدمات سرپایی و بستری در مراکز درمانیِ طرف قرارداد با بیمه ایران، می توانند درساعات اداری از ساعت 8 صبح تا 4/5 بعدازظهر با شماره تماس 09123023676 (آقای رایگان) و در ساعات غیر اداری تا ساعت 8 صبح روز بعد با شماره تماس 88950793 و 88964147 ستاد پذیرش و ارجاع، تماس حاصل نمایند تا مقدمات لازم صورت گیرد.ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳