با پیگیری های کمیته بهداشت و درمان انجمن جانبازان نخاعی و تلاش و حمایت معاونت بهداشت و درمان بنیادشهید و امورایثارگران، تفاهمنامه ارائه خدمات اورژانسی به جانبازان و معلولان، با مدیران مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کشور امضاءشد.

توافق نامه ارائه خدمات ویژه اورژانس کشوربه جانبازان و معلولان نخاعی***

با پیگیری های کمیته بهداشت و درمان انجمن جانبازان نخاعی و تلاش و حمایت معاونت بهداشت و درمان بنیادشهید و امورایثارگران، تفاهمنامه ارائه خدمات اورژانسی به جانبازان و معلولان، با مدیران مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کشور امضاءشد.

با پیگیری های کمیته بهداشت و درمان انجمن جانبازان نخاعی و تلاش و حمایت معاونت بهداشت و درمان بنیادشهید و امورایثارگران، تفاهمنامه ارائه خدمات اورژانسی به جانبازان و معلولان، با مدیران مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کشور امضاءشد.

به گزارش روابط عمومی انجمن جانبازان نخاعی، با پیگیری های کمیته بهداشت و درمان انجمن جانبازان نخاعی و تلاش و حمایت معاونت بهداشت و درمان بنیادشهید و امورایثارگران، تفاهمنامه ای برای ارائه هرچه بهتر خدمات اورژانسی به جانبازان و معلولان، با مدیران مرکز حوادث و فوریت های پزشکی کشور امضاءشد.

برپایه این گزارش، درنشستی که با حضور مدیران مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و مسئولین بهداشت و درمان بنیاد و نمایندگان انجمن جانبازان نخاعی تشکیل شد، وضعیت پوشش دهی خدمات اورژانس به جانبازان نخاعی بررسی شد. برپایه این تفاهمنامه و دستور دکتر صابری نیا( رئیس وقت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور) مقرر گردید مصوبات این جلسه در قالب تفاهمنامه ای به امضای حاضرین برسد و اجرایی گردد. اهم مصوبات مقرر دراین تفاهمنامه عبارتند از: * تشکیل کمیته بررسی نحوه ارائه خدمات پیش بیمارستانی به جانبازان قطع نخاع و جانبازان دچارمصدومیت تنفسی، متشکل از آقایان دکتر نوری، دکتر جوادی، دکتر طاهریان، آقای اسرافیلی، آقای کریمی نژاد و آقای اسماعیل فراهانی. در این کمیته، تقسیمات شهر تهران و نحوه انجام خدمات و انتقال بیماران به بیمارستان های بنیاد بررسی خواهدشد.

* تدوین پروتکل اجرایی خدمات رسانی به جانبازان نخاعی ویژه ( انتقال بیماران چهت انجام امور اورژانسی و پس از پایدار شدن، انتقال به بیمارستان های خاص بنیادو...)

* تدوین استانداردآمبولانس ویژه جانبازان نخاعی و معلولان در مرکزمدیریت حوادث، باکمک مسئولین محترم بنیاد.

* ارائه لیست هزار نفره جانبازان ویژه (قطع نخاع و جانبازان دچار ضایعات تنفسی) توسط مسئولین محترم بنیاد به مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی. براین اساس جانبازان نخاعی می توانند در مواقع لزوم و اورژانسی، در تماس با اورژانس ( 115 ) جهت انتقال به مراکز درمانی مورد نظر درخواست آمبولانس نمایند.

از آنجا که این تفتاهمنامه مراحل ابتدایی و آزمایشی خود را در تهران سپری می کند، جانبازان نخاعی می توانند نواقص موچود و مشکلات طرح را با شماره تماس ( 09121486457 ) دکتر طاهریان و یا ( 09121480724 ) دکتر قنبری درمیان بگذارند. بدیهی است در صورت موفقیت طرح در تهران، این خدمات در سراسرکشور اجرایی خواهدشد.ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳