در جلسه روز گذشته انجمن جانبازان نخاعی و گروه پیگیری، باانجام قرعه کشی مسابقه قرآنی که به مناسبت ماه مبارک رمضان بین جانبازان نخاعی برگزارشده بود، شش برنده جانباز معرفی شدند.

در جلسه روز گذشته انجمن جانبازان نخاعی و گروه پیگیری، باانجام قرعه کشی مسابقه قرآنی که به مناسبت ماه مبارک رمضان بین جانبازان نخاعی برگزارشده بود، شش برنده جانباز معرفی شدند.

برپایه این گزارش، این مسابقه که با مصوبه هیئت مدیره و به همت کمیته فرهنگی انجمن جانبازان برگزار گردید، تعداد 147 نفر از جانبازان نخاعی در آن شرکت کردند و با ارسال حداقل 12 پاسخ صحیح از 15 سئوال پیامکی مسابقه، حد نصاب شرکت در قرعه کشی را کسب کردند که سرانجام عصر روز گذشته مراسم قرعه کشی در ساختمان انجمن انجام و با تعیین برندگان، به هر یک از شش جانباز برنده، یک قطعه سکه ربع بهارآزادی تعلق گرفت.
اسامی جانبازانی که در این مسابقه شرکت کرده بودند و به قید قرعه برنده شده اند به این شرح است:

– نفر اول : برادر ابوالمجید اصفهانی
– نفر دوم : برادر وحید ایرانی مقدم
– نفر سوم : برادر جعفر خاکسار
– نفر چهارم : برادر سید محمد رضا طباطبائی فرد
– نفر پنجم : برادر عبدالعزیز کریمی
– نفر ششم : برادر سید محمد مدنی

 ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳