مشکل تهیه ی ویلچر جانبازان با حضور معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و مدیرعامل شرکت متد در انجمن جانبازان بررسی شد.

مشکل تهیه ی ویلچر جانبازان با حضور معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و مدیرعامل شرکت متد در انجمن جانبازان بررسی شد.

به کزارش خبرنگار ما، درپی بروز مشکلات و اختلالاتی در تهیه و تامین ویلچر مناسب، دکتر عباسپور معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و دکتر معصومی مدیرعامل شرکت متد ظهر امروز به درخواست انجمن جانبازان نخاعی در محل این انجمن حضور یافتند و پای درد دل نمایندگان جانبازان نشستند و تصمیماتی اتخاذ کردند.

در خاتمه قرار شد تعداد ٥٠٠ دستگاه ویلچر فعال مورد تایید انجمن جانبازان نخاعی با تامین اولین اعتبار خریداری و در اختیار جانبازان واجد شرایط گذاشته شود، ضمن اینکه دکتر معصومی وعده داد نمایشگاه ویلچر با حضور شرکتهای سازنده داخلی و خارجی برای تامین نظر جانبازان به زودی در شرکت متد دایر گردد.

 


ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳