خدمات پرستاری مورد نیاز جانبازان اگر توسط شرکتی انجام نشود، جانبازان با هماهنگی بنیاد استان یا منطقه خود همان خدمات را توسط شرکت دیگری در اسرع وقت دریافت کنند و در صورت نیاز با بنیاد محل پرونده تماس حاصل نمایند.
در پی اعتراضات حانبازان، دکتر عباسپور اعلام کرد:

پیرو اعتراضات و تماس های تلفنی جانبازان نخاعی سراسر کشور در ارتباط با کمبود و عدم تحویل لوازم پزشکی و مصرفی، طی تماس انجمن با آقای دکتر عباسپور‌ معاون بهداشت و درمان بنیاد، ایشان اعلام کردند: کاندوم شیت و کیسه ادرار مورد نیاز سال آینده ( 98 ) تهیه و اکثر استان ها سهمیه خود را برای توزیع بین جانبازان تحویل گرفته اند‌ و از طریق استان ها در حال توزیع می باشد.

توصیه میگردد جانبازان نخاعی اقلام تهیه شده را تحویل بگیرند.

در خصوص سایر اقلام که به صورت استانی تهیه می گردد، پس از تهیه آن متعاقبا توزیع خواهد شد. جانبازانی که درخواست دارند همه اقلام را بصورت یکجا دریافت کنند، این امکان فراهم گردیده تا توسط بنياد استان ها مورد اقدام قرار گیرد.

همچنین در خصوص خدمات پزشکی شرکت های طرف فرداد بیمه دی، براساس آنجه که دکتر عباسپوز اعلام کردند، خدمات پرستاری مورد نیاز جانبازان اگر توسط شرکتی انجام نشود، جانبازان با هماهنگی بنیاد استان یا منطقه خود همان خدمات را توسط شرکت دیگری در اسرع وقت دریافت کنند و در صورت نیاز با بنیاد محل پرونده تماس حاصل نمایند.ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳