مدیرکل بنیاد شهیدوامورایثارگران آذربایجان شرقی در مراسم شروع بکار مجدد دفتر پیگیری جانبازان نخاعی استان در استان گفت: نهادهای مردم‌نهاد در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش مؤثر و مهمی ایفا می‌کنند.

طی مراسمی با حضور مسئولین استانی، جمعی از جانبازان نخاعی و 70% و مدیران بنیادشهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی، دفتر جدید گروه پیگیری جانبازان نخاعی این استان افتتاح شد.

در این مراسم که جانباز"مجید احمدپور" به عنوان دبیر گروه پیگیری جانبازان نخاعی استان آذربایجان شرقی حضور داشت، "عباس پورحسن" مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران ( آ شرقی) در این مراسم گفت: نهادهای مردم‌نهاد در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش مؤثر و مهمی ایفا می‌کنند.
پورحسن با قدردانی از تلاش‌های تشکل‌های مردم‌نهاد در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از آمادگی بنیاد بر حضور پررنگ این تشکل‌ها در مساعدت و همفکری برای ارائه خدمات مفیدتر به ایثارگران و جامعه تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه از سنوات گذشته برنامه بنیاد شهید و امور ایثارگران بر استفاده از ثمن‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد در بسترسازی فرهنگ مهم ایثار و شهادت استوار بوده و حمایت مثمر ثمری نیز داشته است گفت: دفتر گروه پیگیری جانبازان نخاعی در سنوات گذشته در محل آسایشگاه جانبازان نخاعی مستقر بوده و به‌عنوان اتاق فکر فعال بوده و محلی برای همفکری این قشر از جانبازان بوده است.
مدیرکل بنیاد استان با اشاره به اینکه دفاتر خانه نور، پیام آوران ایثار در محل ستاد استان و کانون زندانیان سیاسی و کانون بازنشستگان بنیاد در محل بنیاد شهیدوامورایثارگران تبریز مستقر هستند، انتقال محل دفتر پیگیری جانبازان نخاعی جانبازان به محل این اداره کل را مثبت ارزیابی کرد و گفت: همواره منتظر ایده‌های نو و مساعدت این گروه از جانبازان برای ارائه خدمات مناسب به جامعه ایثارگری هستیم.

در ادامه، آیین افتتاح مجدد دفتر جدید گروه پیگری جانبازان نخاعی با حضور مسئولین سیاسی و نظامی استان و مدعوین برگزار شد.

شروع بکار مرکز گروه پیگیری جانبازان نخاعی آذربایجان شرقی 19دی1397 عکس علی اسکندریان

 

شروع بکار مرکز گروه پیگیری جانبازان نخاعی آذربایجان شرقی 19دی1397 عکس علی اسکندریان
 

شروع بکار مرکز گروه پیگیری جانبازان نخاعی آذربایجان شرقی 19دی1397 عکس علی اسکندریان
 

شروع بکار مرکز گروه پیگیری جانبازان نخاعی آذربایجان شرقی 19دی1397 عکس علی اسکندریان
 

شروع بکار مرکز گروه پیگیری جانبازان نخاعی آذربایجان شرقی 19دی1397 عکس علی اسکندریان
 

شروع بکار مرکز گروه پیگیری جانبازان نخاعی آذربایجان شرقی 19دی1397 عکس علی اسکندریان
 عکس علی اسکندریان

شروع بکار مرکز گروه پیگیری جانبازان نخاعی آذربایجان شرقی 19دی1397 عکس علی اسکندریان
 

شروع بکار مرکز گروه پیگیری جانبازان نخاعی آذربایجان شرقی 19دی1397 عکس علی اسکندریان
 

شروع بکار مرکز گروه پیگیری جانبازان نخاعی آذربایجان شرقی 19دی1397 عکس علی اسکندریان
 

شروع بکار مرکز گروه پیگیری جانبازان نخاعی آذربایجان شرقی 19دی1397 عکس علی اسکندریان
 

شروع بکار مرکز گروه پیگیری جانبازان نخاعی آذربایجان شرقی 19دی1397 عکس علی اسکندریان
 

شروع بکار مرکز گروه پیگیری جانبازان نخاعی آذربایجان شرقی 19دی1397 عکس علی اسکندریان
 

شروع بکار مرکز گروه پیگیری جانبازان نخاعی آذربایجان شرقی 19دی1397 عکس علی اسکندریان
 

شروع بکار مرکز گروه پیگیری جانبازان نخاعی آذربایجان شرقی 19دی1397 عکس علی اسکندریان
 

شروع بکار مرکز گروه پیگیری جانبازان نخاعی آذربایجان شرقی 19دی1397 عکس علی اسکندریان
 

شروع بکار مرکز گروه پیگیری جانبازان نخاعی آذربایجان شرقی 19دی1397 عکس علی اسکندریان
 

شروع بکار مرکز گروه پیگیری جانبازان نخاعی آذربایجان شرقی 19دی1397 عکس علی اسکندریان
 

شروع بکار مرکز گروه پیگیری جانبازان نخاعی آذربایجان شرقی 19دی1397 عکس علی اسکندریان
 

 

 
 

 

 
 

 

 ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳