از صبح امروز، مسابقات ورزشی جانبازان نخاعی، شیمیایی و اعصاب و روان در رشته های تنیس روی میز، دارت، فوتبال روی میز و دارت آغاز شد.

از صبح امروز، مسابقات ورزشی جانبازان نخاعی، شیمیایی و اعصاب و روان در رشته های تنیس روی میز، دارت، فوتبال روی میز و دارت آغاز شد.

رشته فوتبال دستی در سالن هتل کوثر و سایر رشته ها با عزیمت ورزشکاران با اتوبوس ویژه به ورزشگاه رامسر در کلاس های مختلف برگزار می شود.

دراین دوره از مسابقات که تحت عنوان جشنواره فرهنگی ورزشی در حال انجام است، بیش از ۱۲۰ جانباز نخاعی و همین تعداد جانباز شیمیایی و اعصاب و روان حضور دارند که در رقابتی تنگاتنگ و دوستانه به مسابقه خواهند پرداخت.

شب گذشته نیز کلاس توجیهی و نشست فنی مسابقات با حضور سرپرستان استانی تیم ها در هتل کوثر رامسر برگزار شد.

شایان ذکر است در یک اقدام قابل تحسین و تاثیر گذار، در اولین شب استقرار تیم های شرکت کننده در محل برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی جانبازان نخاعی در هتل کوثر رامسر، "مهدی اسدزاده" مدیر عامل و "حسین اسرافیلی" به عنوان رییس هیئت مدیره انجمن جانبازان نخاعی با حضور در اتاق های جانبازان نخاعی، شیمیایی و اعصاب و روان استان ها، ضمن عرض خیرمقدم، از مقام ایثار و جانبازی و روحیه ورزشی و پهلوانی آنها با اهدای کتاب و تقدیم گل قدردانی کردند که مورد توجه مسئولین بنیاد و مدیران هتل کوثر قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳