همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده مقرر گردیده، ازمسئولان استانی از جمله نماینده مجلس، مشاورایثارگران استانداری، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، شهرداری، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دیگر دستگاههای ذیربط بصورت مرتب دعوت بعمل آید تا ضمن بررسی مسائل و مشکلات جانبازان، حمایت های آنان را جهت رفع مشکلات جلب نمایند.

با پیگیری های بعمل آمده از سوی گروه پیگیری انجمن جانبازان نخاعی استان سمنان ، دفتر گروه این استان  روز شنبه چهارم اسفند ماه با حضور جانبازان و مسئولین استان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، در مراسم افتتاحیه تعدادی از جانبازان نخاعی و 70٪ حضور داشتند که قرار است این دفتر، به عنوان اتاق فکرپایش مشکلات، کاستی ها و مطالبات جانبازان و پیش بینی راهکارهایی برای رفع مشکلات درمانی،معیشتی، فرهنگی و... مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده مقرر گردیده، ازمسئولان استانی از جمله نماینده مجلس، مشاورایثارگران استانداری، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، شهرداری، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دیگر دستگاههای ذیربط بصورت مرتب دعوت بعمل آید تا ضمن بررسی مسائل و مشکلات جانبازان، حمایت های آنان را جهت رفع مشکلات جلب نمایند.
جانباز نخاعی "محمدرحیم بنار" به عنوان رییس گروه پیگیری جانبازان نخاعی استان سمنان ازعموم جانبازان نخاعی و ۷۰٪ دعوت نموده است تا با حضور در این دفتر در رفع مشکلات جانبازان مشارکت داشته باشند.

باتشکر از مسئول محترم انجمن سمنان برای ارسال خبر افتتاح این دفتر.

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳