اعضای گروه پیگیری جانبازان نخاعی تهران ضمن دیدار با جانبازان بستری شده در این مرکز درمانی، در جریان علت بستری و روند درمان و مشکلات جانبازان نخاعی قرار گرفتند.

تعدادی از اعضای گروه پیگیری جانبازان نخاعی تهران، عصر روز گذشته با حضور در بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) تهران از جانبازان بستری در این بیمارستان عیادت کردند.

به گزارش روابط عمومی انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان، در این دیدار "ابوطالبی" به عنوان دبیر گروه پیگیری و نایب رییس هیئت مدیره انجمن جانبازان، "مهرآیین"، "گل محمدی" و "حدادی زحمتکش"نیز به عنوان اعضای گروه پیگیری جانبازان نخاعی تهران حضور داشتند، ضمن دیدار با جانبازان بستری شده در این مرکز درمانی، در جریان علت بستری و روند درمان و مشکلات جانبازان نخاعی قرار گرفتند.

 


ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳