باحضور مشاور دکتر جهانگیری، معاون اول رییس جمهور:

نخستین نشست کمیته مشترک انجمن جانبازان و دولت با حضور مهندس پالیزدار مشاور دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور در دفتر انجمن جانبازان نخاعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن جانبازان، نخستین نشست کمیته مشترک انجمن جانبازان و دولت با حضور مهندس پالیزدار مشاور دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور در دفتر انجمن جانبازان نخاعی، برگزار شد و مطالبات جانبازان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید.

پیرو جلسه اسفندماه سال گذشته انجمن جانبازان با معاون اول رییس جمهور و بیان مشکلات، معضلات و مطالبات جانبازان و دستور وی مبنی بر تشکیل کمیته مشترکی با حضور اعضای هیئت مدیران انجمن و کارشناسان دولت، امروز اولین جلسه این کمیته در محل دفتر انجمن تشکیل شد و موارد مطرح شده جانبازان که به صورت مکتوب در اختیار دکتر جهانگیری قرار گرفته بود، به صورت کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست که اسرافیلی رییس هیئت مدیره، اسدزاده مدیرعامل، ابوطالبی نایب رییس و دیگر اعضای هیئت مدیران انجمن ازجمله گل محمدی و مداح و جعفری (که باتوجه به ضرورت موضوع، مداح از مشهد مقدس و جعفری از استان فارس نیز خود را به جلسه رسانده بودند) حضور داشتند، جزئیات مشکلات معیشتی، بیمه دی و بهداشتی درمانی جانبازان و راهکارهای رفع آنها بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

بنابراین گزارش، مقرر شد با پیگیری های که از سوی دفتر معاون اول رییس جمهور از مراجع و سازمان برنامه و بودجه و همینطور بنیاد شهید انجام می شود، یک به یک موارد مطرح شده مورد بررسی و اقدام قرار گیرد و در این زمینه  تشکیل جلسات مشترک در غالب کمیته تداوم داشته باشد.ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳