این مسابقه ۱۰ سوال داشته و هر کدام از جانبازان و اعضای خانواده آنها که به ۸ سوال مسابقه پاسخ صحیح دهند در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد و از بین شرکت کنندگان حائز امتیاز لازم، بعد از ماه مبارک رمضان قرعه کشی انجام و به ۳۰ برنده مسابقه هدایایی اهدا خواهد شد.

با حلول ماه مبارک رمضان، انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان مسابقه پیامکی از نهج البلاغه را بین جانبازان نخاعی و خانواده ایشان برگزار می کند.

به گزارش کمیته فرهنگی انجمن جانبازان، پیرو برگزاری سالیانه مسابقات پیامکی برای جانبازان نخاعی و خانواده آن ها، امسال نیز مسابقه پیامکی با موضوع کتاب وزین نهج البلاغه برگزار می شود.

در اطلاعیه کمیته فرهنگی انجمن جانبازان که به همین مناسبت صادر شده است آمده است جانبازان نخاعی که تمایل به شرکت خود و خانواده شان در این مسابقه دارند با شماره 09305228373 ( دکتر محبی ) در شبکه پیام رسان سروش مراجعه نموده و ثبت نام بعمل آورند.

این مسابقه 10 سوال داشته و هر کدام از جانبازان و اعضای خانواده آنها که به 8 سوال مسابقه پاسخ صحیح دهند در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد و از بین شرکت کنندگان حائز امتیاز لازم، بعد از ماه مبارک رمضان قرعه کشی انجام و به 30 برنده مسابقه هدایایی اهدا خواهد شد.ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳