در این اقدام خداپسندانه و انسان دوستانه، جمعا بیش از هفده میلیون و ششصد هزار تومان بحساب انجمن واریز گردید که براساس مصوبه هیئت مدیره و با مدیریت سیدمحمد مدنی، به تناسب بین دو جانباز نخاعی پُل دختری توزیع و بحساب آنها واریز گردید

در پی وقوع سیل در پل دختر و یاری رساندن مردم همیشه درصحنه به مردم سیلزده، جانبازان نخاعی کشور نیز به یاری همرزمان خویش شتافتند و با جمع آوری هدایای نقدی درصدد رفع گوشه ای از مشکلات جانبازان قطع نخاع برآمدند.

به گزارش روابط عمومی انجمن جانبازان نخاعی، با پیگیری های صورت گرفته توسط "مهدی اسدزاده" مدیرعامل انجمن و جویا شدن از وضعیت سلامتی و محل سکونت دو تن از جانبازان نخاعی آن شهر، با تصویب هیئت مدیره به براذر جانباز "سیدمحمدمدنی" جهت هماهنگی ها و نظارت بر واریز کمک های نقدی جانبازان ماموریت داده شد تا با اعلام فراخوانی، در جهت جذب و دریافت هدایای نقدی اقدام نماید. 

بااعلام فراخوان توسط انجمن جانبازان نخاعی در شبکه های اجتماعیِ مرتبط با جانبازان، جانبازان نخاعی سراسر کشور با لبیک به این فراخوان، در جهت یاری رساندن به این عزیزان، جبران بخشی از خسارات وارده و رفع آلام آنها، با واریز کمک های نقدی خود به شماره حساب انجمن، در این امر خداپسندانه مشارکت کردند.

بنا برهمین گزارش در این اقدام خداپسندانه و انسان دوستانه، جمعا بیش از هفده میلیون و ششصد هزار تومان بحساب انجمن واریز گردید که براساس مصوبه هیئت مدیره و با مدیریت سیدمحمد مدنی، به تناسب بین دو جانباز نخاعی پُل دختری توزیع و بحساب آنها واریز گردید.

 ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳