بر پایه این گزارش، این اقلام مربوط به سهمیه پاییز و زمستان سال گذشته و سهمیه بهار سال جاری جانبازان نخاعی می باشد که در حال توزیع است.

با پیگیری مستمر توسط انجمن جانبازان نخاعی، اقلام بهداشتی و مصرفی جانبازان قطع نخاعی تهیه و در حال توزیع می باشد.

به گزارش روابط عمومی انجمن جانبازان، به دنبال قصور بنیادشهید در تهیه و توزیع لوازم مصرفی بهداشتی جانبازان و کمبود و عدم توزیع بموقع آن بین جانبازان نخاعی کشور و ایجاد نارضایتی فراوان بین این عزیزان و به دنبال جلسات متعدد انجمن جانبازان نخاعی با مدیران بنیاد و انعکاس این موضوع، بالاخره با تخصیص اعتبار و خرید لوازم بهداشتی مورد نیاز جانبازان توسط شرکت متُد، این لوازم در حال توزیع و ارسال به درب منازل جانبازان می باشد.

بر پایه این گزارش، این اقلام مربوط به سهمیه پاییز و زمستان سال گذشته و سهمیه بهار سال جاری جانبازان نخاعی می باشد که در حال توزیع است.

جانبازان معززی که نیاز فوری به لوازم خود دارند نیز می توانند با شماره تلفن انباز شرکت 02122948007 الی 8 تماس و درخواست ارسال خارج از نوبت را اعلام نمایند.ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳