راهپیمایی امسال تهران همانند سال های گذشته با مشارکت گسترده ایثارگران، خصوصا" جانبازان و جانبازان ویلچری که حضور نمایانی داشتند برگزار گردید.

راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور اقشار مختلف مردم، با شکوه خاصی در دانشگاه تهران و خیابان های اطراف برگزار شد.

بر پایه این گزارش، راهپیمایی امسال تهران همانند سال های گذشته با مشارکت گسترده ایثارگران، خصوصا" جانبازان و جانبازان ویلچری که حضور نمایانی داشتند برگزار گردید.

  مسیر حضور جانبازان از تقاطع خیابان حافظ و در خیابان طالقانی بود. تعداد زیادی از جانبازان با انواع مجروحیت ها همچون جانبازان شیمیایی که با کپسول اکسیژن تنفسی شان آمده بودند... جانبازان قطع عضو... و تعداد زیادی از جانبازان نخاعی ویلچری با شروع راهپیمایی در طول خیابان طالقانی دیده می شدند که با روحیه و شوری مثال زدنی با وجود گرمای خرداد ماه آمده بودند و در فاصله میدان فلسطین تا دانشگاه تهران در جای جای مسیر مستقر می شدند که مثل همیشه حضورشان نگین درخشان و ارزشمندی بود بر حلقه انگشتری اتحاد ملت بر علیه رژیم های ستمگر جهانی!

 راهپیمایان روزه دار پس از برگزاری راهپیمایی، اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین، محکومیت طرح موسوم به «معامله قرن» و سردادن شعار علیه آمریکا، اسرائیل و رژیم های مرتجع عرب، نماز آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را نیز اقامه کردند. جانبازان نیز به زیبایی با حضور گرمشان در نماز جمعه مهر محکمی شدند پای نامه استقامت و ایستادگی مردم ایران... به کوری چشم دشمنان کوردل!

شما را به مشاهده گزارش تصویری حضور حماسی ایثارگران در این فریضه اسلامی دعوت می کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳