انجمن جانبازان نخاعی با حمایت از خواسته های بحق جانبازان نخاعی که در قالب «نامه سرگشاده جانبازان نخاعی کشور به سران سه قوه» منتشر شده اعلام کرد...

انجمن جانبازان نخاعی با حمایت از خواسته های به حق جانبازان نخاعی که در قالب «نامه سرگشاده جانبازان نخاعی کشور به سران سه قوه» منتشر شده اعلام کرد که ضمن پیگیری مطالبات جانبازان و ایثارگران، خصوصا" جانبازان نخاعی از تمامی راه های ممکن و در چهارچوب وظایف تعریف شده خود، از تمامی حرکت های خودجوش و قانونی و منطقی در این جهت استقبال و حمایت می کند.

انجمن جانبازان نخاعی در اطلاعیه ای که دیروز در اختیار ما قرار گرفته آورده است:

 انجمن جانبازان نخاعی در راستای اهداف و سیاست های مندرج در اساسنامه، جهت رفع مشکلات جانبازان نخاعی سراسر کشور، حمایت خود را از اقدام خودجوش گروهی از جانبازان نخاعی و نامه نگاری به سران محترم سه قوه در جهت رفع مشکلات درمانی، بهداشتی، بیمه، معیشت و خودرو که در وضعیت بحرانی قرار دارد اعلام می دارد و به طور مستقل و در حدود وظایف تعریف شده در اساسنامه از طریق قانونی پیگیری های خود را از مجاری مربوطه تا رسیدن به اهداف مورد نظر ادامه خواهد داد.ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳