این انتخابات که در مرکز توانبخشی امام علی جانبازان نخاعی ساری و با شرکت 41 نفر از جانبازان قطع نخاع برگزار شد در نهایت پس از اخذ رای و شمارش آراء برادران ذیل حائز اکثریت رای شدند و به عضویت هیئت مدیره گروه پیگیری جانبازان نخاعی استان مازندران در آمدند

مجمع انتخاباتی گروه پیگیری انجمن جانبازان نخاعی استان مازندران روز چهارشنبه۴دی۹۸با حضور "گل محمدی" نماینده انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان، تعدادی از معاونین مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان،  ریاست مرکز توانبخشی امام علی (ع)ساری و جانبازان نخاعی سراسر استان مازندران برگزار گردید.

در این انتخابات که در مرکز توانبخشی امام علی جانبازان نخاعی ساری و با شرکت 41 نفر از جانبازان قطع نخاع برگزار شد در نهایت پس از اخذ رای و شمارش آراء برادران ذیل حائز اکثریت رای شدند و به عضویت هیئت مدیره گروه پیگیری جانبازان نخاعی استان مازندران در آمدند.

1- مرتضوی

2- خزایی

3- آقایی

4- رضایی

5- غفاری.

برادران زیر هم به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

1- دماوندی

2- چراغی

و تعداد  ۵نفر از اعضای اصلی دو۲ نفر علی البدل مشخص شدند.

برای اعضای سابق گروه چه عزیزانی که کاندید نشده اند و چه عزبزانی که حدنساب آرا را کسب نکرده اند کمال تشکر و قدردانی را داشته و برای اعضای جدید آرزوی توفیق داریم.

 

 ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳