بنیاد شهید و امور ایثارگران، انجمن جانبازان نخاعی و موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار به منظور ارتقاء سطح سلامت و توانمندی جانبازان نخاعی و افزایش توانایی های فردی آنان برای دستیابی به استقلال فردی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند...

بنیاد شهید و امور ایثارگران، انجمن جانبازان نخاعی و موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار به منظور ارتقاء سطح سلامت و توانمندی جانبازان نخاعی و افزایش توانایی های فردی آنان برای دستیابی به استقلال فردی، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

جانبازان نخاعی در طول زمان ممکن است به عوارض مختلفی مبتلا شوند که کنترل و درمان آنها به سختی صورت پذیرد، لذا تسهیل دسترسی این گروه از جانبازان به امکانات توانبخشی و ورزشی می تواند از ظهور این عوارض به نحو چشمگیری پیش گیری کند. برهمین اساس و با هدف ارتقاء سطح سلامت و توانمندی این گروه از جانبازان و افزایش توانایی های فردی آنها جهت دستیابی به استقلال فردی تا حد ممکن، تفاهم نامه ای فی مابین بنیاد شهید و امور ایثارگران، انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان و موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار به شرح زیر منعقد می شود.

۱. نظر به وضع جسمانی خاص جانبازان نخاعی و نیاز به توجه ویژه و اینکه اساسا مراکز جامع توانبخشی با اولویت ارائه خدمات به جانبازان نخاعی احداث گردیده در هر شرایطی حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت مراکز در اختیار آنان به منظور استفاده از خدمات توانبخشی قرار می گیرد.

۲. جانبازان نخاعی می توانند در شرایط خاص (از جمله عمل جراحی ، شکستگی اعضاء ، زخم و ...) با تجویز پزشک تا انتهای دوره در بخش بستری توانبخشی اقامت داشته باشند.

٣. جانبازان نخاعی می توانند از امکانات اقامتی موجود و مناسب سازی شده مراکز توانبخشی ایثار در مسیر سفر و یا به عنوان مقصد در غیر استان خود استفاده نمایند.

تبصرہ: جزییات نحوه استفاده جانبازان بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از طرف موسسه ابلاغ خواهد شد.

۴. موسسه تمهیدات لازم را جهت بهره مندی جانبازان مونث نخاعی از خدمات توانبخشی مرکز جامع توانبخشی ایثار همچون دیگر جانبازان، برنامه ریزی خواهد نمود.

۵. انجمن جانبازان نخاعی با هماهنگی مدیریت مجموعه ها و برنامه ریزی قبلی می توانند در مناسبت های فرهنگی، مذهبی و ... از اماکن ورزشی و فضای مجموعه در چهارچوب قوانین و ضوابط موسسه استفاده نمایند.

۶. جانبازان نخاعی می توانند همه روزه (بدون اقامت شبانه) از امکانات مراکز موسسه ایثار بدون محدودیت در
قالب دستورالعمل ها و آیین نامه های موسسه بهره مند شوند.

۷. جانبازان نخاعی در شرایط و موارد اضطرار می توانند تا سقف زمانی معین به طور رایگان در قالب طرح نصر ایثار از تمام امکانات مراکز استفاده نمایند.

۸. جانبازان نخاعی گردنی، در صورت عدم امکان اقامت در منزل می توانند پس از تصویب کمیته ذیربط بعنوان
جانبازان نخاعی خاص در مراکز جامع توانبخشی اقامت داشته باشند.


تبصره: تشخص مصادیق جانبازان نخاعی مشمول ماده ۷ و ۸ به عهده ی کمیته ای متشکل از نمایندگان معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، موسسه فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار و انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان خواهد بود.

۹. جانبازان نخاعی می توانند هنگام رسیدن به سالمندی در قالب(طب سالمندی) در مراکز جامع توانبخشی اقامت داشته باشند.

تبصره: نحوه تشخیص جانبازان ذینفع، مدت زمان اقامت و ... بر اساس ضوابط و مقررات تنظیمی که از سوی موسسه ایثار و با همفکری انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان تهیه و ابلاغ خواهد شد، می باشد.

۱۰. همسران جانبازان نخاعی می توانند به مانند جانبازان از تمامی امتیازات خدمات توانبخشی موسسه ایثار استفاده نمایند.

۱۱. انجمن جانبازان نخاعی بر رعایت حسن اجرای این توافق نامه نظارت می کنند.

این تفاهم نامه در یازده بند و ۳ تبصره مصوب شد و با تنفیذ نماینده محترم ولی فقیه، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به مرحله اجرا گذاشته می شود.ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳