در این دیدار مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی جانبازان و ایثارگران استان اردبیل مورد بررسی قرار گرفت

رییس انجمن جانبازان نخاعی استان اردبیل با مسئول ایثارگران ئو معاونت فرهنگی دادگستری کل استان اردبیل دیدار و گفت و گو کرد.

بنا بر این گزارش، جانباز نخاعی خلبان"میرحمید موسوی" رییس انجمن جانبازان نخاعی استان اردبیل با حضور در ساختمان دادگستری کل استان با "منتظر علیه" مسئول ایثارگران و معاون فرهنگی دادگستری کل استان اردبیل دیدار و در زمینه مشکلات حقوقی و قضایی جانبازان و ایثارگران به تبادل نظر پرداخت. ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳