در پی حذف دو جانباز نخاعی ورزشکار از اعزام به پارالمپیک، تعداد زیادی از انجمن ها و تشکل های ایثارگری اعتراض شدید خود را اعلام کردند.

در پی انتشار اخباری مبنی بر حذف دو جانباز نخاعی ورزشکار از اعزام به پارالمپیک، تعداد زیادی از انجمن ها و تشکل های ایثارگری اعتراض شدید خود را اعلام کردند.

پیرو اخبار منتشره، دو تن از ورزشکاران قهرمان جانباز 70درصد ویلچری از کاروان اعزامی به پاراالمپیک 2020 توکیو حذف شده اند، به بهانه اینکه مدال آوری این عزیزان در مسابقات ضعیف می باشد.

  این در حالی ست که این دو عزیز چندین مسابقه جهانی و بین المللی شرکت و مدال های رنگارنگ کسب نموده اند و با همت و پشتکارشان توانستند سهمیه پارالمپیک را که آرزوی نهایی هر ورزشکاری میباشد، به دست بیاورند و این عزیزان با عنایت به وضعیت جسمی که دارند، چند سالی است برای حضور در میدان بزرگ پارالمپیک شبانه روز زحمت کشیده اند و در اردوهای مربوطه حضور فعال و در رکوردگیری ها امتیازات خوب و چشمگیری کسب نموده اند و مرتبا در اخبار و مخصوصا سایت فدراسیون جانبازان و معلولین موفقیت های این عزیزان به همراه تیم ملی پاراتیراندازی را منتشر نموده اند.

 به یکباره چند روز پیش خبر حذف این جانبازان حاضر (فقط این دو جانباز موفق به کسب سهمیه پارالمپیک شده بودند) را از کاروان اعلام نمودند که جامعه ایثارگری را سخت مکدر و خشمگین کرده است و از سراسر کشور اعتراضات شدید الحن خود را به کمیته پارالمپیک ارسال نموده اند.

در پایان جامعه ورزشکاران ایثارگر، رسیدگی عاجل به موضوع را خواستارند و اعزام دو جانباز قهرمان را به همراه کاروان پارالمپیک 2020 توکیو خواستارند و در صورت عدم پاسخگویی و عدم اجابت خواسته آنان، جهت احقاق حق خود در جلوی کمیته پاراالمپیک تجمع خواهند نمود و عواقب آن بر عهده  کمیته مذکور خواهد بود.

 پیرو حذف دو تن از جانبازان از کاروان اعزامی به پاراالمپیک 2020 توکیو، تعداد زیادی از انجمن ها و تشکل های ایثارگری نسبت به موضوع واکنش نشان دادن و اعتراضیه شدید خود را به کمیته پارالمپیک ارسال نموده اند.

تعدادی از مکاتبات به پیوست میباشد.

 ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳