طی حکمی از سوی انجمن جانبازان نخاعی مشاور جدید کمیته بانوان نخاعی معرفی شد با توجه به اتمام دوره مسئولیت سرکار خانم «آمنه احمدی» جانباز نخاعی از سمت مشاور و مسئول کمیته بانوان انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان و با سپاس و قدردانی از تمام زحمات ایشان، سرکار خانم دکتر «نسیم چنگایی» از بانوان جانباز قطع نخاعی به موجب حکمی به عنوان مشاور و مسئول کمیته بانوان نخاعی انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان منصوب گردید.

 

 

 

 ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳