انجمن جانبازان نخاعی در پاسخ به مطالب سراسر تهمت و افتراء که همواره از طرف شخص یا اشخاصی ازگروهی اندک که به زعم خود دایه دار کار فرهنگی و ارزشی است درخواست دارد تا این شخص ویا گروه که مدعی قدم برداشتن در راه وافق روشن پیش روی جامعه اسلامی وانقلابی ،مخصوصا جانبازان و ایثارگران است مدارک و مستندات شان را جهت روشنگری اذهان منتشر نمایند.

بسمه تعالی

واما علامه الفاسق فاربعه: اللهو واللغو والعدوان والبهتان. «پیامبر اکرم (ص)»

 

پیرو انتشار اکاذیب و تهمت و افتراء توسط برخی از افراد به اسم جمعی از جانبازان و ایثارگران استان تهران مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷

 به استحضار جامعه بزرگ وگرانقدر ایثارگران معزز میرساند.

 مکذبین اگر شهامت ،شجاعت، جرأت ،صداقت، داشته و برای تهمت و افترا ء های خود اسناد و مدارکی دارند باید منتشر نمایند و آنان را که مورد خطاب دزدی و خیانت قرار داده اند، « بااسم و فامیل و عنوان»نام ببرند.از کلی گویی ، ابهام و تشویش اذهان پرهیز کنند.

 

 بارها وبارها برخی از این افراد اقدام به نشر اکاذیب،و تهمت نسبت به اعضای هیئت مدیره انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان و دیگرانی بصورت مبهم نموده‌اند.

 افرادی هم به نشخوار آنچه آنان می پرداختند وتهمت زنندگان قی می کردنددنبال روی می‌کردند.

  این انجمن به احتمال این که شاید متنبه شوند و دست از حسادت، بغض،کینه ورزی و دشمنی بردارند. سکوت، صبر، متانت و حرمت نگه داشته است، ولی هرآنچه سکوت اختیار شد، نه تنها دست از اتهام زنی بر نداشتند، بلکه موجب تجری آنان شده است.

 لذاجمعی ازدوستان این مواضع دینی ،رافت اسلامی و کظم غیظ انجمن را نمی پذیرند.

اکنون که حجت تمام شده و مشخص گردیده افرادی از روی عناد و کینه توزی اقدام به نشر اکاذیب و اتهامات ناروا می نمایندوراه به جایی نخواهند برد، تصمیم گرفته شد، تا در باره کسانی که ابتدائا اقدام به تهمت زنی می نمایند و دیگرانی که به پیروی از انان به تحلیل سخنان دروغ و یا باز نشر آن می پردازند، دعوت به دینداری ، ترس از دادگاه عدل الهی، عدم تعدی و تجاوز به حقوق دیگران و حق الناس نماییم، باید مستندات را ارائه کنند ونام اشخاص که به آنها تهمت زده‌اند اعلام کنند،در صورت عاجز بودن تهمت زنندگان در اعلام و اثبات ادعاهای واهی هیچ گونه مسامحه و گذشتی وجود نخواهد داشت.

  

والعاقبه للمتقین

انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان

هشتم دیماه ۱۴۰۰ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳