بیانیه انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان در رابطه با پیگیری های‌قانون افزایش۵۷

درصدی حق پرستاری .

بدین وسیله انجمن جانبازان نخاعی ضمن تشکر از حمایت های بی دریغ و بی شائبه دبیران محترم گروه های پیگیری استان ها و سایر انجمن ها و سازمان‌های مردم نهاد و جانبازان نخاعی کشور و جامعه ایثارگری، و آرزوی قبولی عزاداری های عزیزان در ماه محرم ، به اطلاع می رسانیم، انجمن جانبازان نخاعی به طور پیوسته و هر روز از مسیرهای مختلف ممکن از سازمانها و نهادهای ذیربط با افزایش قانونی ۵۷ درصد حق پرستاری پیگیر موضوع می باشد. لذا با درخواست از دوستان جانباز نخاعی، در استمرار حمایت های خود از این انجمن، تا رسیدن به هدف و تحقق این حق قانونی، به استحضار عزیزان می رسانیم، چه بسا در روند پیگیری، مطالب و موضوعاتی پیش بیاید، که زمان اقتضای بیان و عمومی کردن آن را نداشته باشد، لذا از دوستان جانباز نخاعی درخواست می شود، ضمن حفظ بردباری و صبر تا حصول نتیجه، برای رفع ابهامات موجود سه نفر نماینده از میان خود انتخاب تا مستقیما در جریان امور و فعالیتهای انجمن در این زمینه قرارگرفته و از جزئیات پیگیری ها مطلع گردند. بدین منظور پیشنهاد می گردد سه نفر نماینده منتخب در جلسه ای در زمان مشخص و در محل انجمن حضور یابند. لکن از عزیزان در خواست می شود، در صورت مجاب شدن نمایندگان از شیوه و نحوه پیگیری موضوع، سایر عزیزان که به این سه نفر اعتماد کرده اند قبول نمایند، که تا حصول نتیجه برخی از اطلاعات ناگفته باقی بماند. بدیهی است در صورت عدم حصول نتیجه و یا بروز هرگونه اتفاق غیر منتظره تمام جزئیات به استحضار عزیزان خواهد رسید. با تشکر انجمن جانبازان نخاعی ایرانیانارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳