جانبازان شاخص
گفت و گو با "سیدمحمدموسوی اشکذری" جانباز نخاعی و برادر شهید و آزاده
چند بار گوشزد می کند که «باز هم آماده ام با همین وضعیت همین جان باقی مانده ام را برای دین و وطنم تقدیم کنم. »
فراز و نشیب ۲۴ سال زندگی با جانباز قطع نخاع گردنی: هیچ وقت پشیمان نشدم
همسر جانباز ترابیان می‌گوید: زندگی با جانباز قطع نخاع گردن یعنی از همه خوشی‌های روزگارت بگذری. خواسته‌هایی که سایرین دارند را نداشته باشی. یعنی خودت باشی و خدای خودت و مشکلاتت.
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳