از طرفداران پرو پاقرص تیم ملی جمهوری اسلامی ایران است با وضعیت خاص جسمانی که دارد و با توجه به شرایط دشوار در چنین سفرهایی، با اراده ای ستودنی در ورزشگاه سن پترزبورگ حضور یافت و در کنار دیگر هم وطنان، به تشویق تیم کشورش پرداخت.

جانباز قطع نخاع، " موسی سلامت " معروف به عمو موسی با سفر به روسیه برای حمایت از تیم فوتبال ایران در جام جهانی، با پیراهن منقش به تصویر شهید حاج ابراهیم همت، در ورزشگاه سن پترزبورگ حضور یافت.

سلامت، که یکی از طرفداران پرو پاقرص تیم ملی جمهوری اسلامی ایران است با وضعیت خاص جسمانی که دارد و با توجه به شرایط دشوار در چنین سفرهایی، با اراده ای ستودنی در ورزشگاه سن پترزبورگ روسیه حضور یافت و در کنار دیگر هم وطنان، به تشویق تیم کشورش پرداخت.

 

 ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳