مرحوم محمدهادی پرند، پدر زحمتکش جانباز نخاعی گردنی"مجید پرند" شب گذشته به علت بیماری دعوت حق را لبیک گفت و به لقاءالله پیوست.

اطلاع یافتیم مرحوم محمدهادی پرند، پدر زحمتکش جانباز نخاعی گردنی"مجید پرند" شب گذشته به علت بیماری دعوت حق را لبیک گفت و به لقاءالله پیوست.

مرحوم محمدهادی پرند از بدو مجروحیت فرزند جانبازش "مجید" با توجه به اینکه مجید از ناحیه گردن قطع نخاع شده بود و نیاز به مراقبت بیشتر احساس می شد، در کنار این جانباز گرانقدر سالها زحمات طاقت فرسایی را متحمل شده بود.

انجمن جانبازان نخاعی به پاس زحمات این پدر دلسوز که برای فرزند جانبازش زحمات بسیاری را متقبل شده بود، از درگاه پروردگار متعال غفران الهی و برای برادر جانبازمان مجید پرند و دیگر بازماندگان آن مرحوم صبر و بردباری مسئلت می نماید.ارسال نظر
info@ajnokhaei.ir
نحوه ارتباط با :    ۰۲۱ - ۲۲۴۱۵۹۳۳